Συμμετοχή Medisyn στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. « Κανείς δε μένει πίσω», 14-16 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisy συμμετέχει ενεργά στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.  « Κανείς δε μένει πίσω» που [...]

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση, Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, Υποκ/μα Medisyn Θεσσαλονίκης.

O Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας του με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής στον τομέα της συνεχιζόμενης [...]