Συμμετοχή Medisyn στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 5-7 Δεκεμβρίου 2019, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn συμμετέχει στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Δεκεμβρίου 2019 στο Μουσείο Μπενάκη, [...]