Ιατρειο

Χώρος

Το ιατρείο είναι πιστοποιημένο για την παροχή υπηρεσιών με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα. Πληρεί όλες τις πολεοδομικές και κτιριακές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001. Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές βιολογικών δειγμάτων. Όλοι οι αναλυτές διαθέτουν CE (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή).

Είναι μέλος του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN (www.medisyn.eu) από τον οποίο υποστηρίζεται μηχανογραφικά, τεχνολογικά και επιστημονικά

Εξοπλισμος

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς, καλύπτοντας όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις με απόλυτη ακρίβεια.

GRAPHICS
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Ορμονολογικός αναλυτής

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Βιοχημικός αναλυτής

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Αιματολογικός αναλυτής

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΛΙΟΥ - ΝΑΤΡΙΟΥ

Αναλυτής Ιόντων Καλίου-Νατρίου – Αναλυτής πήξεως

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ

Συσκευή φυγοκέντρησης

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ψηφιακό μικροσκόπιο

 

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

 

 

FACEBOOK LOGO WHITE
ESPA