Ως εργαλείο ελέγχου για την επιβεβαίωση μιας αιματολογικής διαταραχής.

Για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας ή της χημειοθεραπείας.

Διερεύνηση αναιμίας— Παρακολούθηση αγωγής.

Most Recent Projects

 

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

 

 

FACEBOOK LOGO WHITE
ESPA