Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN διαθέτει το πιο σύγχρονο, αυτοματοποιημένο Εργαστήριο της Ελλάδας. Η διαπίστευση κατά ISO 15189 για ένα μεγάλο αριθμό εξετάσεων, αλλά και για τη διαχείριση δειγμάτων από τα Μέλη μας Πανελλαδικά αποτελεί βασική απόδειξη της Εργαστηριακής μας πρωτοπορίας και υπεροχής.

Most Recent Projects

 

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

 

 

FACEBOOK LOGO WHITE
ESPA