Ενημέρωση Σχετικά με τις Τιμές των Τέστ Κατά της COVID-19 Βάση της Νέας Υπ. Απόφασης 98491/2021

(Το παρόν άρθρο/δημοσίοευση ενημερώθηκε τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022) Τα Medlabs Kopanou-Drossos, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νέα Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 98491/2021 που εκδόθηκε στις [...]

Ενημέρωση Σχετικά με τα Τεστ Ανίχνευσης Κατά της COVID-19 & Fit-to-Fly Certificates

Είδη Εξετάσεων Τα πιστοποιημένα εργαστήρια Medlabs Kopanou-Drossos διενεργούν τεστ ανίχνευσης κατά της COVID-19. Υπάρχουν οι εξής τύποι εξετάσεων για την ανίχνευση της COVID-19: Ένα διαγνωστικό [...]